Från interaktion till insikt

Interaktionsanalys

Värdefulla insikter

Arkivera. Analysera. Agera.

Se till att ditt företag sticker ut bland konkurrenterna. Utnyttja interaktionsanalys och agera på den. Den AI-drivna och molnbaserade programvaran hanterar mer än 40 olika språk, accenter och dialekter, inklusive alla nordiska språk.

Med NICE Nexidia Interaction Analytics kan du spela in alla dina kundinteraktioner, både text och röst, och sedan låta programvaran förvandla interaktionsdata till värdefulla insikter som du kan agera på direkt.

Nexidia Interaction Analytics ger dig tillgång till världens mest kraftfulla lösning för omnichannel interaktionsanalys. Den drivs av neurala fonetiska nätverk som förvandlar alla kundinteraktioner till värdefulla insikter. Dessa insikter ger dig möjlighet att driva affärsresultat som förbättrar hela organisationen. Tillsammans med de andra CX-lösningarna i vår portfölj kan du springa förbi konkurrenterna.

Video om analys av kundengagemang

Titta på den här videon från vår partner, NICE Nexidia

Omedelbara affärseffekter

Försäljning

Förstå din kund och vad som driver försäljningen. Skilj er från konkurrenterna med hjälp av meningsfulla insikterna.

Efterlevnad

Möjliggör proaktiva granskningsfunktioner för efterlevnad. Se till att samverkan och manipulativt beteende inte kan gömma sig någonstans.

Kundretention

Förutspå morgondagens kundbortfall baserat på röstanalys. Var proaktiv och hantera kundbortfall som har hög risk och få ökad kundretention.

Personalupplevelse

Personalen får en realtidsinblick i sin prestation. Data hjälper dem att förbättra sig. Onboarding av nya medarbetare blir smidigare och mer effektivt.

Affärsflexibilitet

Nexidias lösning för interaktionsanalys är molnbaserad. Det gör att du alltid är uppdaterad och att du kan komma åt data var som helst.

Rapportering

Enkel rapportering och resultatanalys i realtid som är nära till hands.

Samla in, analysera och agera på alla data kring kundinteraktioner

Övervaka 100 % av dina interaktioner

NICE Nexidia Analytics analyserar 100 % av röst- och textinteraktionerna. Det låser upp dold information från dina största tillgångar – dina inspelade kundinteraktioner. Det gör att du kan upptäcka problem och hantera prestanda som aldrig förr.

Insikter som faktiskt leder till åtgärder

Utveckla och övervaka dina viktigaste centrala resultatindikatorer (KPI). Använd sedan kraftfulla analyser för att identifiera och hantera korrelationer, grundorsaker och efterlevnadsresultat.

Uppfyll efterlevnadskraven

NICE Nexidia Analytics patenterade teknik för att upptäcka ljud är förvånansvärt exakt. Den låter dig utnyttja den värdefulla mängd information som är låst i ljudinnehåll. Genom att aktivera analys av alla inspelningar i din datauppsättning kan du slutföra granskningar av rättstvister och regelefterlevnad. Det gör du till en bråkdel av kostnaden för mänsklig granskning eller transkription.

Samla in data från alla kundkontaktpunkter

Collect data from all customer touchpoints

Nexidia Analytics kommer att organisera, analysera och hantera data från både ljud- och textinteraktioner.

Få värdefulla insikter om kundbeteenden från varje kontaktpunkt i kundernas interaktion med ditt företag. Nu kan du gräva fram viktiga personal- och kunddata från vilken källa som helst, inklusive ljud, chatt, e-post, SMS, undersökningar och sociala medier. Din organisation kan utvecklas och agera efter de analytiska insikterna som finns i mängder och nära till hands.

Alla datakällor samlas i en översikt. Det ger organisationer möjlighet att se närmare på korrelationer och trender, upptäcka grundorsaker och bygga prediktiva modeller. I slutändan förbättras både personal- och kundupplevelsen samtidigt som kostnader och kundansträngningen minskas.

Så här använder du interaktionsanalys

Nexidia Analytics är branschens enda sanna omnichannel som ger en omfattande bild av kundinteraktioner. Användare kan använda denna innovation på många sätt:

Sök datauppsättningar i alla interaktionskanaler. Inställningar för tröskelvärde möjliggör flexibilitet i talad eller skriftlig frasidentifiering (till exempel stavfel eller brutna talmönster).

När krav på mer specifika sökningar uppstår gör Query Builder (frågeverktyget) det möjligt att ta med flera frågor samtidigt. Du kan även länka till särskilda interaktionskanaler.

Identifiera visuellt fraser som används i flera interaktionskanaler – text, tal och ljud.

Identifiera mönster genom att enkelt korrelera data mellan kanaler.

Upptäck indikatorer på positiv eller negativ inverkan på ditt önskade affärsresultat.

Undersök ifall kundkonversationer skiljer sig åt under röst- och textinteraktioner. Och ta sedan reda på varför.

Övervaka kontinuerligt trender. Spåra uppåtgående och nedåtgående trender och få insikt i nya trender, samtidigt som du säkerställer dina viktigaste resultatindikatorer.

Eftersom olika affärsmål kräver olika information kan du enkelt exportera standardrapporter eller skapa anpassade rapporter.

Se vad kunderna ringer in och pratar om, chattar om och skickar e-post om mest.

Spåra kundaktivitet i olika kanaler, till exempel supportfrågor som börjar via e-post och övergår till chatt.

Identifiera trendande fraser, både muntligt och skriftligt. Det kan vara antalet interaktioner som innehåller specifika fraser, fraser som liknar varandra eller fraser som används i samma sammanhang.

Skapa rapporter för att studera avvikande värden. Det kan vara negativa och positiva sentimentpoäng eller antal servicesamtal som schemalagts i olika kontaktcenter.

Visa trender i alla kanaler

Visa saker du inte ens visste att du letade efter. De nya frågeställningarna, trenderna och ämnena som bör undersökas. Du kan navigera genom ordmoln för att förstå kopplingar mellan ämnen och den relativa förekomsten av dessa ämnen.

Kundsentiment mäts på varje interaktion. Det används för att förstå de problem som påverkar hög och låg kundnöjdhet. Med Nexidia Analytics kan du få en verklig omnichannel-upplevelse. Nexidia Analytics kan ta emot textinmatning från alla textdatakällor. Andelen interaktioner som sker på textkanaler växer. Den här funktionen fångar mycket mer exakt information än enbart röstupptäckt.

NICE Nexidia computer view

Datadriven prestationshantering

Se till att personalens prestation är i linje med affärskritiska mål

NICE Nexidia stöder anpassade mätvärden för kvalitetsförbättrande åtgärder baserade på analysresultat som stöder alla metadatafält i systemet.

Portal för personalutvärderingar

Via portalen kan medarbetarna granska hur de presterar jämfört med andra. Och även självutvärderingar är en del av coachningsprocessen.

Se exakt hur ofta händelser som är av intresse inträffar

Få reda på varje händelse som är av intresse, varför den händer och hur den påverkar företaget.

Gör det möjligt för personal på callcenter att prestera på topp

Med Nexidia Analytics registreras och poängsätts varje interaktion på varje röst- eller textkanal. Tekniken använder 100 % av fångad kommunikation för utvärderingar och prestandamätning.

Tidig upptäckt är nyckeln till att undersöka text och ljud för att formulera hypoteser

Men det här är bara början. Nästa steg för att utnyttja kraften i Nexidia Analytics är att använda dessa insikter. De kan ge dig en djupgående, kvantitativ analys av alla kundinteraktioner.

Djupare orsak-verkan-samband.

Nexidia Analytics stöder ad hoc-sökningar för att hitta avgörande fraser i alla kanaler utan att vara begränsad av en förinställd ordbok eller ett komplext lexikon med fraskombinationer. När du har fått resultaten kan du spara sökningen på ett logiskt sätt. Den definierar relationerna mellan fraser, i kombination med tidsbaserade operatorer.

Börja öka värdet på ditt callcenter redan idag

TM Group hjälper dig med en effektiv och säker implementering av NICE Nexidia. Vi samarbetar nära med ditt team. Tillsammans skapar vi den perfekta lösningen för ditt företag.

Med 20 års erfarenhet är TM Group experter på att säkerställa efterlevnad och leverera fantastiska kundupplevelser.

Vill du prata med oss om Nexidia Interaction Analytics?

Emil Holmberg

Försäljningschef

Liknande sidor