Bekämpa ekonomisk brottslighet med oss

Bekämpning av penningtvätt | AML

Bekämpning av ekonomisk brottslighet när den är som bäst

Vi kan bekämpa penningtvätt tillsammans

Bekämpning av penningtvätt, som även kallas AML, är ett ansvar som alla aktörer som hanterar ekonomiska transaktioner måste ta på sig. Det kan vara ett stort hinder att bemästra. Hos oss faller AML under vår hantering av efterlevnad

Med TM Groups AML-lösning får du en världsledande och prisbelönt AML-programvarulösning integrerad i din verksamhet

Med AML Suite får du en komplett och värdefull kombination av AI, maskininlärning, djup domänexpertis och intelligent automatisering. Allt du behöver i din dagliga kamp mot ekonomisk brottslighet.

Du kan välja den fullständiga AML-lösningen eller den molnbaserade lösningen, där du får alla de viktigaste funktionerna för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Läs vidare här för den fullständiga lösningen eller klicka här för att läsa mer om den molnbaserade AML-lösningen

Agilt och dynamiskt

Marknadsförändringar

Marknaden för ekonomisk brottslighet och finansmarknaden förändras i en enorm takt. Det är svårt att hänga med om du inte har de rätta verktygen

Med vår AML-programvara håller du automatiskt koll på alla marknadsförändringar och har experter som hjälper dig.

Kundkontroll och riskbedömning (Customer Due Diligence, CDD)

Låt NICE Actimize ta hand om kundkontroll och riskbedömning, automatiskt. Få insikter och agera utifrån dem.

Övervakning av misstänkt aktivitet (Suspicious Activity Monitoring, SAM)

Övervaka och upptäck all misstänkt aktivitet.

Filtrering av bevakningslista (Watch List Filtering, WLF)

Skapa listor manuellt eller automatiskt och filtrera dem som du vill.

Rapportering av misstänkta transaktioner (Suspicious Transaction Acitivity Reporting, STAR)

När det sker en misstänkt transaktion kan varningar och flaggor skickas till vem du vill.

ActimizeWatch

Låt programvaran övervaka. Då kan du fokusera på andra saker. Du får dessutom ett team av dataanalytiker och AML-experter kopplat till ditt konto.

Rapportering av valutatransaktioner (Currency Transaction Reporting, CTR)

Hantera alla valutatransaktioner på ett flexibelt och automatiserat sätt.

AML lagar och förordningar

Ett nordiskt eller internationellt företag som hanterar ekonomiska transaktioner har många och komplicerade lagar och regler att hålla koll på och följa. Här får du en översikt. Och vi vill gärna betona att NICE Actimize AML-programvara är kompatibel med dem alla.

Relaterad artikel

Läs vår efterlevnadsordlista

Letar du efter en enkel lösning mot penningtvätt med alla viktiga funktioner?

Vi har en molnbaserad AML-lösning med de viktigaste funktionerna för att bekämpa penningtvätt och ekobrottslighet. Du får det levererat till dig via Amazon Web Services.

Funktioner i den molnbaserade AML Essentials-lösningen

Kontakta oss redan idag

Emil Holmberg

Försäljningschef

Liknande sidor