Vår historia

Historien om TM Group

Vi på TM Group är stolta över var vi kommer ifrån. Det är viktigt för oss att potentiella kunder och partners känner till TM Groups anda innan ett nytt samarbete inleds.

För att få en förståelse för vem vi är som företag, ta en titt på den här sidan.

Tillbaka till början

TM Group grundades 2001 i Köpenhamn, Danmark, med målet att leverera de bästa verksamhetskritiska systemen och högsta möjliga servicekvalitet till handelsplatserna inom den finansiella sektorn i Danmark.

De två huvudprodukterna i portföljen var voice trading systemer och tillhörande recording.

Konceptet togs väl emot av branschen i Danmark och inom bara några år beslutade mer än 90% av de finansiella institutionerna i Danmark att arbeta tillsammans med TM Group.

Tankar om expansion

Under 2007 kontaktades TM Group av sin största kund, som har kontor över hela världen med liknande krav som de som TM Group uppfyllde i Danmark.  

TM Group fick förslaget att ta på sig uppgiften att göra det vi är bäst på och att bredda arbetet till att omfatta resten av Norden – som kunden sa: Våra system används i 20 olika länder – vi ska inte behöva prata med 20 olika leverantörer med olika kompetenser för att få samma jobb gjort.

Själva expansionen

Under 2008 och 2009 rekryterade styrelsen en ny ledningsgrupp för att genomföra expansionen och under 2010 omvandlades TM Group från ett danskt företag till ett företag med kontor och personal i alla de nordiska länderna.

Det var viktigt för styrelsen att ledningsgruppen kom från finanssektorn och hade en djupgående kunskap om liknande affärsverksamheter – för att säkerställa att det man levererade inte bara fokuserade på bästa praxis när det gäller leveranser och support, utan också inbegrep en förståelse för vad det innebar för kundernas verksamhet.

Med denna unika uppsättning kompetenser, de bästa ingenjörerna och affärsförståelse på plats sida vid sida tog det inte lång tid innan marknadsandelarna i de nordiska länderna var i paritet med de i Danmark.

Kunderna verkade gilla konceptet så mycket att de började uppmuntra TM Group att ta in ytterligare produkter i portföljen och idag består portföljen av produkter från efterlevnad till RPA, hårdvara och en hel del tjänster för att kombinera dem alla – kort sagt kan TM Group leverera ett helt handelsgolv om det behövs.

I enlighet med styrelsens beslut från 2008 består TM Groups personal idag av en blandning av de bästa av de bästa ingenjörerna tillsammans med tidigare bankmän och specialister från våra affärspartners.

När det samnordiska konceptet var på plats var det dags att ta det till nästa nivå: att göra det vi gör bäst för våra kunder – var de än vill att vi ska vara för att stödja deras verksamhet.

Fyll i formuläret om du har frågor eller önskar ett möte

Vart vill du gå härnäst?

Kontakta oss

Våra lösningar

Följ oss på LinkedIn

Vill du arbeta
med oss?