Microsoft Teams inbyggda recording kanske inte är tillräcklig

För att säkerställa att er organisation är redo för disputes, compliant management, konsument skydd samt för att kunna skydda företagets ansvar – då behöver ni en recording lösning från en tredje part

Microsoft Teams inbyggda recording kanske inte är tillräcklig

För att säkerställa att er organisation är redo för disputes, compliant management, konsument skydd samt för att kunna skydda företagets ansvar – då behöver ni en recording lösning från en tredje part

TM Group UniCloud Recording för Microsoft Teams

Microsoft Teams inbyggda inspelningslösning förlitar sig på att användaren kommer ihåg att starta inspelningen. Dessutom sparas inspelningarna lokalt, lagringspolicyer är inte tvingande och organisationen har ingen kontroll över vem och vad som spelas in samt hur länge inspelningarna sparas.

På TM Group hjälper vi organisationer, såsom banker, investeringsföretag, vårdinrättningar, offentliga myndigheter, samt andra branscher med strikt reglering att hantera komplexiteten av regulatorisk efterlevnad över olika kommunikationsformer som används i Microsoft Teams-möten med vårUniCloud Recording plattform.

TM Group UniCloud recording plattform är en certifierad tredjeparts recording lösning för Microsoft Teams. Systemet är en policy-baserad lösning som automatiskt spelar in, arkiverar, analyserar och samtidigt tillåter avancerad Search & Playback av Microsoft Teams kommunikationsformer (röst, chatt, skärmdelning, video etc.) och Teams-möten. Systemet kan vara hostat i molnet, on-premises eller som en hybrid lösning.

Med TM Group UniCloud kan ni

Automatisk inspelning av röst, video, skärmdelning och alla former av direkta meddelanden i MS Teams.

Förenkla krav för recording, compliant record-keeping, datahantering och övervakningspolicyer.

Centraliserad inspelning, administrering, markering, sökning, uppspelning, analys och enkel export av kommunikation som behöver bevaras enligt interna policyer eller externa regleringar.

Förenkla, modernisera och automatisera er inspelningsinfrastruktur samtidigt som ni implementerar den i molnet, on-premises eller som en hybridlösning.

Ta hand om era behov av inspelning eller compliance requirements medan ni använder Microsoft Teams

När man använder digitala kommunikationsformer måste man hantera organisationens policys samt regulatoriska krav. Om ni behöver spela in, lagra och övervaka MS Teams-kommunikation kommer den inbyggda inspelningsfunktionen i Microsoft Teams att ha svårt att hantera uppgiften, oavsett var medarbetarna befinner sig.

Med TM Group UniCloud, dina IT-administratörer kan definiera villkor och konfigurera inspelningspolicys så att inspelningssystemet automatiskt vet vilka användare som ska spelas in.

TM Group UniCloudsedan kommer det automatiskt att spela in MS Teams röst, video, chatt och möten inklusive chattfunktionen under mötena.

Spela in alla medier var som helst

Spela in och lagra fullständig MS Teams-kommunikation för både små organisationer och stora företag med tusentals kanaler på många olika platser, med pålitliga inspelningar över flera slutpunkter och samtalssituationer (PSTN, peer-to-peer, konferensmöten, virtuella konsultationer och aktiverade enheter för mötesrum).

Broschyr: TM Group UniCloud Recording vs Microsoft Teams inbyggda recording lösning

Why choose TM Group UniCloud Recording for Microsoft Teams
Why choose TM Group UniCloud Recording for Microsoft Teams

Fleksibilitet i inspelningarna

Policybaserad inspelning är enkel och kraftfull. Men ibland behöver du mer flexibilitet när det gäller vad som ska registreras, även om en policy är inställd på att spela in.

TM Group UniCloud recording möjliggör mer flexibilitet när det gäller vad som ska spelas in, till exempel:

  • Spela in endast när externa användare deltar.
  • Specificera och spela in möten som är organiserade för externa deltagare.
  • Spela endast in från specifika mötesorganisatörer (enskilda organisatörer, schemaläggningsprogram för möten)
  • Spela bara in när mötesämnet innehåller viss text (flexibel textdefinition med RegEx).
  • Spela in video endast för externa deltagare.

Recording experter

Med över 20 års erfarenhet av att installera och administrera compliance-lösningar för några av Nordens största finansiella organisationer för att säkerställa fullständig compliant, är TM Group känt för sin kompetens inom recording- och complianceteknologi.

Oavsett om ditt företag är lagreglerat eller ej, kommer ett team av professionella att kunna lagra, skydda och göra dina inspelningar tillgängliga på bästa sätt.

Fyll i formuläret om du har frågor eller önskar ett möte

Låt vårt team av experter hjälpa till med att lösa utmaningarna i ert företag. Vi visar er hur modern teknologi kan hjälpa ert företag att minska era drifts-, compliance- och risikokostnader.

Fyll i formuläret om du har frågor eller önskar ett möte

Låt vårt team av experter hjälpa till med att lösa utmaningarna i ert företag. Vi visar er hur modern teknologi kan hjälpa ert företag att minska era drifts-, compliance- och risikokostnader.

Eller kontakta vår expert

Låt vårt team av experter hjälpa till med att lösa utmaningarna i ert företag. Vi visar er hur modern teknologi kan hjälpa ert företag att minska era drifts-, compliance- och risikokostnader.

+45 30108772

Eller kontakta vår expert

Emil Holmberg

Sales Director

Vart vill du gå härnäst?

Kontakta oss

Följ oss på LinkedIn

Vill du arbeta
med oss?