Upptäck bedrägligt beteende automatiskt

Bedrägerihantering

Fight fraud with us

Autonom bedrägerihantering

Problemet är tydligt: Det är svårt att bekämpa bedrägeri med traditionella metoder i dagens dynamiska värld. Befintliga system saknar förmågan att analysera stora mängder data i realtid, vilket gör företag sårbara för nya metoder. Manuella processer är tidskrävande och ineffektiva, vilket gör att bedrägerier upptäcks för sent. En ineffektiv bedrägerihantering kan leda till ekonomiska förluster, skadat rykte och bristande efterlevnad, vilket kan vara förödande för ditt företag.Med

Med våra lösningar för bedrägerihantering, som drivs av NICE Actimize, kan du proaktivt bekämpa bedrägerier och skydda ditt företag. Vår spjutspetsteknik använder sig av avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka misstänkta mönster och avvikelser i realtid. Det gör att du kan identifiera och stoppa bedrägerier innan ditt företag drabbas.

Genom att samarbeta med oss och använda mjukvaran NICE Actimize kan du skydda ditt företag från bedrägeri. Våra lösningar är skalbara, flexibla och anpassningsbara till dagens föränderliga samhälle, och du blir beväpnad med moderna verktyg och den senaste tekniken så att du kan ligga steget före bedragare.

Fyra typer av bedrägeri du behöver övervaka och hantera

Förstapartsbedrägeri

Förstapartsbedrägeri är när en individ, eller en grupp individer, avsiktligt ger dig falsk information för kunna lura dig. Det kan handla om högre lån, lägre hyra, ingen avsikt att återbetala etc.

Vår lösning för bedrägerihantering är smartare, snabbare och vaksammare än någon anställd kan vara. Den upptäcker bedrägligt beteende genom att kontrollera en mängd beröringspunkter, beteendemönster, system och mycket mer.

Andrapartsbedrägeri

Andrapartsbedrägeri är när en person avsiktligt och medvetet överlämnar sin personliga information till en annan person. Syftet är att denna person ska kunna begå ett brott för egen eller för den ursprungliga personens räkning.

Vår bedrägerihantering kan snabbt upptäcka detta beteende och flagga för potentiellt andrapartsbedrägeri.

tredjepartsbedrägeri

Tredjepartsbedrägeri är när en människa, eller en grupp människor, använder någon annans identitet utan att offret vet om att hens identitet används. Denna falska identitet kan sedan användas för att begå brott.

En variant av tredjepartsbedrägeri som skiljer sig från andra Authorized Push Payment (APP). Det innebär att brottsoffret själv har godkänt betalningen, till skillnad från andra varianter av tredjepartsbedrägerier. Det innebär att offret, enligt många lagar, står som ansvarig för brottet.

.Detta bedrägeri är mycket svårt att upptäcka, eftersom det finns så många applikationer, system, beröringspunkter, beteendemönster osv. som man måste analysera och undersöka. Det är extremt tidskrävande att göra manuellt och risken för misstag är uppenbar. Det är därför vi erbjuder en lösning för bedrägerihantering som kan upptäcka sådana bedrägliga beteenden. Sedan, utifrån upptäckterna som bedrägerihanteringen gör, kan en person på företaget fatta det slutliga beslutet om vad som ska göras.

Internt bedrägeri

Internt bedrägeri är ett känsligt ämne. Samtidigt har det potential att vara det största hotet av alla. Dina anställda befinner sig redan på insidan, och det gör att de kan göra stor skada på ditt företag, snabbt och effektivt.

Du litar naturligtvis på dina anställda, men att inte hålla ett öga på interna hot är alltför riskfyllt för vilket företag som helst.

Så det är absolut nödvändigt att du har ett skottsäkert system för bedrägerihantering installerat. Då kan du upptäcka interna bedrägliga beteenden innan ditt företag skadas.

Det här ingår i vår bedrägerihantering

Du kan simultant övervaka och förhindra bedrägligt beteende, öka din operativa effektivitet, hålla kostnaderna nere, ligga steget före bedragarna och ha koll på lagar och regler. Allt detta får du med NICE Actimize via TM Group som din systemintegratör, med båda första och andra linjens support.

Verifieringshantering

Verifieringshantering

Verifiera alla kunder på ett enkelt och beprövat sätt.

Digitala bankbedrägerier

Digitala bankbedrägerier

Den digitala bankvärlden förändras blixtsnabbt och behöver kunna kontrolleras.

Betalningsbedrägeri

Betalningsbedrägeri

Upptäck alla typer av betalningsbedrägerier.

Avancerade analysverktyg för bedrägerihantering

Avancerade analysverktyg för bedrägerihantering

Expertdriven analysplattform som använder AI och maskininlärning.

Kort- och betalningsbedrägerier

Kort- och betalningsbedrägerier

Optimera för alla former av kortbetalning.

Checkbedrägeri

Checkbedrägeri

Checkar används mycket sällan numera, men de som gör det behöver övervakas.

Internt hot

Internt hot

Interna hot kan ofta vara de värsta. Övervaka alla aktiviteter.

Det viktigaste

Det viktigaste

Få en komplett lösning för bedrägerihantering.

Kontakta oss redan idag

Emil Holmberg

Sales Director

Emil Holmberg TM Group Sales Director

Vill du veta mer?

Relaterade sidor

Bekämpning av penningtvätt (AML)

Bekämpning av penningtvätt (AML)

Gå till sidan

Efterlevnad av kundtjänst

Efterlevnad av kundtjänst

Gå till sidan