Ta kontroll över kommunikationsefterlevnad

ecomms övervakning

Se mer, vet mer, lös mer.

Tycker du det är svårt att följa alla regler och branschstandarder? Skulle det underlätta med en heltäckande lösning, en lösning som ger djupa insikter i dina medarbetares interaktioner? Då har du kommit rätt. Med vår spjutspetsteknik ser du allt du måste se. Du får proaktiv övervakning. Du får ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att upptäcka hot och efterlevnadsrisker så att du kan skydda din verksamhet.

Vi på TM Group förstår de utmaningar som organisationer står inför när det gäller kommunikationsefterlevnad. Vår plattform erbjuder en allt-i-ett-lösning. Den ger dig de verktyg du behöver för att effektivt hantera och minska risker. Varför väljer företag över hela Norden oss som leverantörer av expertis inom kommunikationsövervakning? Det kan du se här.

api

Minska antalet falska positiva resultat med 95 %

p2p lending

Skalbar plattform

money making

Friktionsfri integrering

revenue

Minska efterlevnadskostnaderna

Förbättra efterlevnad och flexibilitet

Vår smarta plattform för kommunikationsefterlevnad hjälper din organisation. Hur då? Den förbättrar markant dina ärendehanteringsprocesser samt efterlevnaden och flexibiliteten. Den gör att du ligger steget före regelkrav, minskar efterlevnadsrisker och skyddar organisationens rykte.
ta kontroll över kommunikationsefterlevnaden. Kontakta oss idag för att lära dig mer och boka en demo av vår innovativa lösning.

3 stora utmaningar inom efterlevnad och hur TM Group kan hjälpa dig

Regelverk

Att följa alla regler i regelverket kan kännas överväldigande. Det finns mängder av regler inom bland annat marknadsmissbruk, Dodd-Frank Act och MiFID II. Och nu, när många jobbar hemifrån, finns det risk för överträdelser och böter om en handlare skulle prata affärer över en middag med vänner och familj.

Vår lösning kan övervaka all kommunikation, inte bara på handelsgolvet. Du kan övervaka chattar, e-post, telefonsamtal och mycket mer. Vi erbjuder även Teams-, Zoom-, Bluejeans- och Whatsapp-övervakning.

Efterlevnad

Vår kommunikationsövervakning är den ultimata lösningen för team som fokuserar på efterlevnad. Vår lösning ger dem smarta och kostnadseffektiva verktyg så att de kan maximera sina personalresurser. Den eliminerar meningslösa data och stänger av brus. Efterlevnadsansvariga får därför bara relevanta varningar.

Genom att ta bort falska positiva resultat är antalet aviseringar mer hanterbart. Nu kan efterlevnadsansvariga fokusera på det som är viktigt – att upptäcka överträdelser. Med vår mjukvara effektiviserar du efterlevnadsprocessen, förbättrar teamets produktivitet och sparar tid och resurser.

Teknik

Vanligtvis sparar företag all kommunikation på en plats. Där kombineras olika kanaler, som e-post, röstmeddelanden och chattar. Oftast finns det luckor i täckningen, till exempel när det gäller Teams, röstmeddelanden och WhatsApp.

Vår lösning eliminerar dessa luckor och samlar alla data i en plattform. Du får en mer omfattande analys och bättre insikter. Vår plattform har inga gränser för vilka typer av data som kan tas in, vilket hjälper dig att förbättra ditt analys- och efterlevnadsarbete.

Close up of archives and storage in a closet

Hantering av kommunikationsdata

Upptäck den ultimata lösningen för enkel hantering av ditt arkiv. Vår banbrytande lösning erbjuder ett mer effektivt sätt att samla in olika datakällor. Du förenklar din arkivhantering och implementerar snabbt och enkelt policyer för datalagring. Samtidigt minimerar du infrastrukturkraven.

Nu slipper du samordna mängder av olika lösningar. Krånglet är borta och med vår allt-i-ett-lösning blir allt så mycket enklare och effektivare. Eftersom vår lösning är unikt anpassningsbar kan du hantera en stor variation av ärenden, arbetsflöden, lagkrav och intressenter. Det här är den flexibilitet du behöver för att hantera de unika krav som din organisation har.

big data

Arkivering

Minskar avtrycket av molntjänster och säkerställer en felfri, effektiv metod för datahantering.

api

Arkivhantering

Få ett smidigt och effektivt datahanteringssystem och upprätthåll organisationens dataintegritet

planning

Upptäckt

Utnyttja snabba sök- och analysverktyg för att skapa ärenden, göra undersökningar och förbättra drifteffektiviteten.

Proaktiv eComms övervakning och tillsyn

Utnyttja kraften i avancerad teknik. Några exempel är bearbetning av naturligt språk (Natural Language Processing, NLP) och igenkänning av finansiell kontext (Financial Context Recognition, FCR). Det hjälper dig att enkelt övervaka 100 % av dina data och skapa varningar i realtid. Med våra högklassiga verktyg slipper du reglerings-, ryktes- och informationsrisker.Våra avancerade interna kontroller ger dig sinnesro.

De säkerställer att dina anställda följer regler och interna policyer. Du får kontextuell information om allt kommunikationsinnehåll. Avancerade funktioner upprätthåller efterlevnad för team som arbetar i en dynamisk miljö.

Lämna inte riskhanteringen och efterlevnaden åt slumpen. Boosta din organisations kapacitet med vår banbrytande teknik. Vi hjälper dig att ligga steget före.

Ecomms surveillance software
Attended RPA from TM Group - self-service

Upplev framtiden för upptäckt och förebyggande av insiderhandel

Vår avancerade plattform för upptäckt av insiderhandel är både omfattande och robust och gör att du får in en avancerad analysfunktion i dina processer. Vår spjutspetsteknik gör att du enkelt kan analysera komplexa datamängder. Du kan snabbt och proaktivt upptäcka hot eller brott mot väsentlig icke-allmän information (Material Nonpublic Information, MNPI).

Vår lösning är bättre än traditionella metoder. Du få en avancerad analys av dina data. Du får djupare insikter och kan därför fatta välgrundade beslut.

Oron för insiderhandel är borta. Vårt skydd ger dig sinnesro och säkerställer efterlevnad.

Automatiserad handelsrekonstruktion

Revolutionera processen för handelsrekonstruktion med vår banbrytande funktion! Du kan lämna allt besvär bakom dig. Nu behöver du inte längre manuellt sålla bland otaliga kommunikationer för att pussla ihop olika köp och beställningar. Vår avancerade teknik extraherar automatiskt de mest relevanta data.

Du får en effektiv och exakt rekonstruktion.Men det är inte allt. Vår lösning hjälper dig också att smidigt koppla samman eComms och handelsdata. Det förändrar allt för reglerade organisationer. Nu kan de förbättra sin efterlevnad och flexibilitet när de hanterar ärenden.

Nöj dig inte med föråldrade och tidskrävande metoder. Ta din handelsrekonstruktion till en helt ny nivå med vår nyskapande funktion. Upplev framtiden för handelsrekonstruktion redan idag!

Fördelar med handelsrekonstruktion

Säkerställer korrekt transaktions- och kommunikationsdata. Hanterar flera regler samtidigt.

Säkerställer korrekt transaktions- och kommunikationsdata. Hanterar flera regler samtidigt.

Minskar tiden för utredning och ärendehantering från dagar till timmar.

Minskar tiden för utredning och ärendehantering från dagar till timmar.

Undviker enorma revisionsavgifter och ett skadat rykte

Undviker enorma revisionsavgifter och ett skadat rykte

Håller ditt företag stabilt

Håller ditt företag stabilt

Handelsrekonstruktion levereras som standard

Handelsrekonstruktion levereras som standard

Normalisering och berikning av alla data

Normalisering och berikning av alla data

Beteendemodellerna analyserar, övervakar och upptäcker mönster när det gäller beteenden, intentioner och avsikter. Annars kan sådana mönster gömma sig bakom en stor mängd data och informationssiloer.

Vår lösning bygger på maskininlärning och AI och upptäcker beteendemönster automatiskt. Det gäller både för strukturerade data (handelsdata, personlig information, marknadsnyheter osv.) och ostrukturerade data (röstmeddelanden, sms, e-post, textmeddelanden, eComms osv.).

Våra beteendemodeller är redo att användas och finns på ALLA nordiska språk. Så det är enkelt för dig att implementera funktionen och komma igång

När du ökar antalet kommunikationskanaler – både internt och externt – ökar du högs sannolikt mängden eComms-data. Detta gör arbetet svårare för alla efterlevnadsansvariga.

Visst är det skönt att vår eComms-övervakning och våra experter gör klart allt åt dig? Vi kan anpassa beteendemodellerna för just ditt företag

Och det bästa av allt? Hela livscykeln med eComms kan automatiseras.

eComms beteendemodeller

Exempel på beteendemodeller

Marknadsmissbruk

Insiderhandel är när en anställd agerar på icke-offentlig information. Han eller hon får en fördel gentemot aktiemarknaden genom att köpa eller sälja

Front running är när en mäklare gör sitt eget köp av en aktie innan hen genomför ett större köp på uppdrag av en kund. Det gör att hen manipulerar marknaden.

Maskopiär när två eller flera företag, som normalt konkurrerar med varandra, konspirerar och samarbetar för att driva efterfrågan på en produkt eller tjänst. Därmed manipulerar de marknaden och får en fördel över den.

Hantering av information

Insiderinformation är steget innan insiderhandel. Det är själva informationen som leder till insiderhandel.

Bedrägligt förfarandeär när en representant från ett företag medvetet vilseleder eller bedrar en kund eller klient.

Företagshemligheter är information om ett företag som kan ge företaget en konkurrensfördel. Sedan används informationen för att få en orättvis marknadsfördel.

Tjänstefel av anställda

Penningtvätt är när någon försöker förvandla olagligt erhållna pengar till lagligt erhållna pengar.

Kickbacks eller mutor är en summa pengar som någon betalar någon annan för att få en marknadsfördel, som sedan erhålls orättvist.

Bragging eller skryt är när en mäklare skryter om ett framgångsrikt köp, värdefull information osv., vilket ger honom eller henne en fördel på aktiemarknaden.

Anpassat och avancerat arbetsflöde

Bygg dina egna arbetsflöden och affärsprocesser i programmet. Du kan se till att efterlevnadsundersökningar uppfyller företagets krav. Det gör det även möjligt att leda fler team från en central plattform.

Vår avancerade arbetsflödesfunktion gör det möjligt för efterlevnadsansvariga att eliminera informationssiloer. Med vårt intuitiva och användarvänliga program kan du samarbeta på ett smidigt sätt med kollegor för att skapa, uppdatera och ändra datauppsättningar.

Ta kontroll över din kommunikationsefterlevnad idag!

Lämna inte efterlevnad åt slumpen. Vår kraftfulla plattform för kommunikationsefterlevnad ger dig de verktyg och insikter du behöver. Med oss kan du upprätthålla efterlevnaden och skydda ditt företag. Säg hej då till efterlevnadsrisker och ligg steget före reglerna. Kontakta oss för att boka en demo så att du kan uppleva kraften i vår lösning för kommunikationsefterlevnad.

Emil Holmberg

Sales Director

Emil Holmberg TM Group Sales Director