Syfte och värderingar

Vårt syfte

Vårt syfte är enkelt – vi vill se till att våra kunder upplever värdet av tekniken de använder.

Vi är engagerade i att underlätta vardagen för våra kunder genom att ge dem kunskap och verktyg så att de kan förbättra sin verksamhet och världen omkring sig.

Vi vill skapa långsiktig tillväxt och möjligheter för våra kunder, våra anställda och de samhällen och länder vi verkar i.

Det är det som för oss samman och därför vi tror på det vi gör.

Våra värderingar

Kunden i centrum

Våra kunder är vårt fokus i allt vi gör som företag. Allt vi gör måste återspegla den respekt och passion vi har för våra kunder.

Förtroende

Förtroende är en av grundpelarna i varje solid och hälsosam relation. Alla i och runt TM Group ska kunna känna ett värdefullt förtroende.

Innovation & entreprenörskap

Vår iver och strävan efter innovation inom IT och teknik är det som gör oss till en ledare och inte bara en i mängden. Vi uppmuntrar alltid nya idéer och vi anpassar oss snabbt till förändringar.

Våra värderingar går hand i hand med vårt syfte och styrs av vår uppförandekod. De är hjärtat i vår kultur, och det definierar hur det är att arbeta på TM Group eller göra affärer med oss.

Enkelhet

Vi förenklar sättet vi gör affärer på. Teknik och IT kan ofta vara komplext och överväldigande, och vi ser det som vårt ansvar att göra detta enklare, så att alla bättre kan förstå, bearbeta och utföra sitt arbete.

Fokus på värde

Varje steg vi tar med våra kunder måste tillföra värde till ett slutligt mål.

Lagarbete & firande

Ingen anställd är någonsin ensam med ett projekt. Vi drar lasset som ett team och via ett gediget lagarbete. Och vi firar alla våra vinster som ett lag. Vi älskar att vinna, skapa glada minnen tillsammans och fira alla vinster som livet ger oss – oavsett storlek.​