Prestera samtidigt som du följer reglerna

Plattform för rösthandel

För moderna handelsfaciliteter

Plattform för rösthandel

Inom rösthandel är komplexiteten stor och utbudet av instrument och tillgångsklasser är brett. I dagens globala finansmarknader ställer det enorma krav på alla delar av handelscykeln. Det kan handla om allt från att se möjligheter och hantera risker och gränser till att upprätta och utföra handel samt slutbetalning.

Handelsgolvet kan inte längre fungera isolerat. Plattformen för rösthandel är bara en del av en process som omfattar Front, Middle och Back Office. Var och en av dem kommer dessutom att ha flera kommunikationskanaler, till exempel IPBX-telefoni, Teams och Skype. Idag kräver den globala regleringen att varje del av handeln måste spelas in.

När det gäller en plattform för rösthandel, är kärnan i vår lösning att vi har samlat expertis, kunskap och erfarenhet. Det gör det möjligt för oss att arbeta med, sälja, integrera och stödja de stora leverantörerna av plattformar för rösthandel.

Våra partners inom rösthandel

Rösthandel: Funktioner och fördelar

Komplett mobilitet. Anslut var som helst, när som helst

Enkel interoperabilitet och integration

Flexibilitet för att skala handelsverksamheten och stödja affärstillväxt

En effektiv och smidig strategi för regelefterlevnad

Inbyggd redundans för att skydda verksamheten

Första och andra linjens support. Lokalt och 24/7 från TM Group

Inspelning av interaktion

Du måste registrera alla interaktioner på ett handelsgolv. Vi har världens bästa lösningar för det!

Kontakta oss redan idag

Emil Holmberg

Sales Director

Emil Holmberg TM Group Sales Director

Liknande sidor